Beskrivelse av hull 1-18

Etterhvert som hullene er ferdige vil det komme utfyllende beskrivelser med bilder og videoer.

Hull 1


Hull 2


Hull 3


Hull 4


Hull 5


Hull 6


Hull 7


Hull 8


Hull 9


Hull 10

Her kommer bilder og video


Hull 11

Her kommer bilder og video


Hull 12

Her kommer bilder og video


Hull 13

Her kommer bilder og video


Hull 14

Her kommer bilder og video


Hull 15

Her kommer bilder og video


Hull 16

Her kommer bilder og video


Hull 17

Her kommer bilder og video


Hull 18

Her kommer bilder og video